Zasady

Aby sprawdzić, która z nominowanych firm wykazuje się największą dynamiką obrotów Stowarzyszenie Polska Wentylacja oblicza średnią obrotów z trzech ostatnich lat dla każdego nominowanego przedsiębiorstwa. Wynik porównuje ze średnią obrotów z trzech lat licząc od roku poprzedzającego daną edycję.

Kategorie wiekowe

Do 2019 roku nagrody przyznawane były w trzech kategoriach wiekowych: firmy najmłodsze, które działają ma rynku nie dłużej niż 10 lat, średnie – działające do 20 i te, które w roku przyznawania nagród kończą co najmniej 20 lat. Od 2020 roku nagrody przyznawane są także w kategorii firm, które działają na rynku dłużej niż 30 lat. Do zdobycia jest dwanaście statuetek, bo w każdej kategorii można zająć pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

Jak stać się nominowanym

Firmy, aby znaleźć się w gronie nominowanych do nagrody DELTA, muszą:

  • osiągać zysk w czterech wybranych latach (Delta 2022: firma musi wykazać zysk w 2021, 2020, 2019 i 2018),
  • publikować swoje dane finansowe,
  • wykazać dynamikę wzrostu wyższą niż średnia w swojej kategorii wiekowej.

Obroty firm w ciągu ostatniego roku musiały oscylować na poziomie nie niższym niż 7 mln złotych dla firm najmłodszych, 9 mln zł dla firm ze średnim stażem i 12 mln dla najdłużej działających na rynku (do 30 lat i powyżej 30 lat).

Jak znaleźć się w gronie laureatów

Aby znaleźć się w gronie firm nagrodzonych, trzeba potwierdzić wyniki finansowe za rok poprzedzający daną edycję nagrody. To warunek konieczny do spełnienia. Dane dotyczące obrotów finansowych często są jeszcze nieopublikowane w momencie przyznawania nagrody, dlatego muszą być przekazane bezpośrednio od firm. Firmy, które nie ujawnią wyników finansowych za ostatni rok – argumentując to w różny sposób – nie mogą liczyć na statuetkę DELTA. Trzy najlepsze firmy w danej kategorii wiekowej to te, których dynamika wzrostu okazała się najwyższa.

Zasada obliczeniowa

Aby wyłonić Laureatów 2022 r., SPW zastosowało następującą zasadę obliczeniową:

W poszczególnych kategoriach wiekowych firma o najwyższym wyniku zdobędzie pierwsze miejsce i nagrodę DELTA. Dwie pozostałe firmy zdobywają kolejne miejsca.

Kto może zostać nagrodzonym

1 Powody wyeliminowania firm

Zasady wyłaniania laureatów w 2021 r. na przykładzie wybranych firm

Firma 2017 2018 2019 2020 2021 komentarz
Firma A 3,53 2,02 3,03 2,41 brak danych odrzucona - brak danych
Firma B 37,81 37,38 zysk 34,00 31,02 zakwalifikowana
Firma C 10,05 10,19 11,09 12,32 11,00 odrzucona – dynamika niższa niż średnia
Firma D 334,90 299,37 413,34 332,59 196,58 zakwalifikowana
Firma E 7,32 6,43 7,42 brak danych brak danych odrzucona – brak danych
Firma F 49,50 44,18 66,86 zysk 41,13 zakwalifikowana
Firma G 20,42 47,53 49,56 64,05 zysk zakwalifikowana
Firma H 70,22 50,04 52,24 strata 45,00 odrzucona – brak zysków w 2020

2 Firmy zakwalifikowane do kolejnego etapu muszą podać obroty za rok poprzedzajacy daną edycję

Firma 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Firma B 37,81 37,38 37,68 34,00 31,02 32,00
Firma D 334,90 299,37 413,34 332,59 196,58 300,00
Firma F 49,50 44,18 66,86 74,13 41,13 60,00
Firma G 20,42 47,53 49,56 64,05 70,00 70,00

3 Wyliczenie dynamiki obrotów

(a) - trzyletnia średnia obrotów (b/a) x 100%
(b) - trzyletnia średnia obrotów
Firma 2017 2018 2019 2020 2021 Klasyfikacja Dynamika obrotów
Firma B 37,38 37,68 34,00 31,02 32,00 III miejsce 94,48%
Firma D 299,37 413,34 332,359 196,58 300,00 87,97%
Firma F 44,18 66,86 74,13 41,13 60,00 II miejsce 96,23%
Firma G 47,53 49,56 64,05 70,00 70,00 I miejsce 111,87%
WRÓĆ