Delta

NAGRODA BIZNESOWA
STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA

Doceniamy jednorazowy sukces, ale premiujemy stały rozwój

Jaka jest idea

Ideą nagrody DELTA jest nagrodzenie dynamiki zmiany obrotów firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Stowarzyszenie porównuje wyniki finansowe i nagradza dynamikę wzrostu obrotów. Stowarzyszenie nie przyznaje nagród największym, bo trudno stawać w szranki z gigantami finansowymi, ale tym, którzy sukcesywnie dbają o rozwój i konsekwentnie realizują swoje cele, bez względu na koniunkturę.

Kto może zostać nagrodzony

Stowarzyszenie Polska Wentylacja co roku wybiera firmy  z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej:
producentów, importerów, firmy handlowe i wykonawcze. Stowarzyszenie Polska Wentylacja już od 2014 r. nagradza firmy, które wykażą się najbardziej dynamicznym wzrostem wyników finansowych, są skuteczne biznesowo, a ich działania przynoszą im wymierne korzyści. Tendencje zwyżkowe notują najlepsi. Ci którzy nie boją się nowoczesnych rozwiązań, są konsekwentni w działaniu, ufają swoim pracownikom, powierzając im naprawdę trudne zadania. Nagroda DELTA udowadnia, że miarą sukcesu nie jest ilość, a jakość i sposób prowadzenia biznesu.

Kiedy wręczane są nagrody

Nagrody Delta wręczana są w czasie uroczystej Gali, która odbywa się raz w roku w Warszawie. Organizator, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, dokłada wszelkich starań, by ta uroczystość przebiegła w miłej i profesjonalnej atmosferze. Co roku galę uświetnia  około 250 osób zawodowo związanych z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną. W tym wydarzeniu udział biorą między innymi  prezesi oraz właściciele największych firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych, przedstawiciele biur projektowych, izb i stowarzyszeń  gospodarczych, deweloperzy, a także dziennikarze z ogólnopolskiej i branżowej prasy.

W czasie Gali oprócz Nagród DELTA wręczane są Nagrody PASCAL i Nagrody specjalne Zarządu.

WRÓĆ